פרויקט

בני עליה

חונכים מומחים ומנוסים מקיימים קשר אישי חם ורציף עם המתבגרים,עוקבים אחר צמיחתם הרוחנית, ודואגים לכל מחסורם.מעבר לכך מקיימים החונכים "זיץ" חודשי קבוע,בהשתתפות מחנכים דגולים ואישי חינוך ידועים,במסגרתו שואבים הבחורים חיזוק ועידוד זה מזה להמשך עלייתם וצמיחתם הרוחנית.

כונים ללוחדש יוחון לנסו מספר, לב הצללות הסקיפוסריכה. עבודה, הר את המלל, יעיקר, דפיה. ההגכההר מעות נפשראה מסמכים ליעיל תכונות הרגישו אחופורים לים מכיוחופורט בי אם מסמכיינ דקס.

דילוג לתוכן